Familiegeschiedenis Anne Van Hout
Recente reacties
Categorieën
 • Wat is genealogie?
  Genealogie of stamboomonderzoek is het zoeken naar gegevens van personen die aan elkaar verwant zijn.
  Genealogie gaat uit van juridische verwantschap: wie zijn de wettige vader en moeder van een kind.  Deze wettige afstamming valt vaak – maar niet altijd – samen met de biologische afstamming.
 • Genealogische tekens:
  Geboorte:
  Doop:
  Huwelijk:
  Overlijden:
 • Kwartierstaat:
  De kwartierstaat of stamreeks is een genealogische tabel waarbij men vertrekt van één persoon.  Van deze persoon geeft men zijn ouders, grootouders, overgrootouders… weer.  Men werkt terug in de tijd en volgt de opgaande lijn.
 • Stamboom:
  De stamboom is een genealogische tabel die de stamouders weergeeft met hun afstammelingen, ofwel alleen in mannelijke lijn, ofwel in mannelijke en vrouwelijke lijn.  Men vertrekt dus uit het verleden en komt naar het heden.
  De term parenteelstaat wordt gebruikt wanneer alle nakomelingen zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn worden opgenomen.
 • Filiatie:
  De filiatie is een genealogische tabel die het verband aangeeft tussen twee personen in rechte lijn.  Het is eigenlijk een stamreeks waarbij de vader-zoonverwantschap wordt weergegeven.  De stamvader krijgt het generatienummer I, zijn zoon II en zijn kleinzoon III.
  Een filiatie hoeft niet noodzakelijk over te gaan van man op man, ze kan ook overgaan via vrouwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*